خدمات خانگی و منزل

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی خدمات خانگی و منزل به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با خدمات خانگی و منزل
اگر شما هم در زمینه خدمات خانگی و منزل فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

محصول کشاورزی وفروش

نخ ود آبگ وشتی.بسته بندی..لپه..عناب..آ ویشن ک وهی..تخمه هند وانه..زعفران..بادام درختی..از درجه یک تا معم ولی. با قیمتهای متفا وت وانگ ور عسگری..انگ ور برای شیره..شیره انگ ور..غ وره. وآب غ وره.. جهت هماهنگی. ا ول با یک تماس ن وبت بگیرید..تا در
 • نیشابور
 • 09154510293
 • پنجشنبه ۲۹ تیر ۹۶
sidebar-ads

محصول کشاورزی وفروش

نخ ود آبگ وشتی.بسته بندی..لپه..عناب..آ ویشن ک وهی..تخمه هند وانه..زعفران..بادام درختی..از درجه یک تا معم ولی. با قیمتهای متفا وت وانگ ور عسگری..انگ ور برای شیره..شیره انگ ور..غ وره. وآب غ وره.. جهت هماهنگی. ا ول با یک تماس ن وبت بگیرید..تا در
 • نیشابور
 • 09154510293
 • پنجشنبه ۲۹ تیر ۹۶
sidebar-ads

محصول کشاورزی وفروش

نخ ود آبگ وشتی.بسته بندی..لپه..عناب..آ ویشن ک وهی..تخمه هند وانه..زعفران..بادام درختی..از درجه یک تا معم ولی. با قیمتهای متفا وت وانگ ور عسگری..انگ ور برای شیره..شیره انگ ور..غ وره. وآب غ وره.. جهت هماهنگی. ا ول با یک تماس ن وبت بگیرید..تا در
 • نیشابور
 • 09154510293
 • پنجشنبه ۲۹ تیر ۹۶
sidebar-ads

فروش توله سگهای پاکوتاه و اپارتمانی اصیل قیمت مناسب

فر وش تعداد محد ود ت وله سگهای بسیار زیبا و د وست داشتنی سگهای آپارتمانی ( مالتیز ، فرنچ ب ولداگ ، پامرین ، شیتز و و ... ) به شرط اصالت و سلامت قیمتها ویژه و عالی تنها برای د وست داران این حی وانات د وست داشتنی تماس و تلگرام ۰۹۱۹۱۶۱۷۹۰۲ سگ پاکوتاه سگ آپارتمانی فروشی سگ پاکوتاه قیمت مناسب سگ خانگی فروشی خرید سگ تزئنی فروش سگ مالتیز فر
 • شهر تهران
 • 09191617902
 • یکشنبه ۱ مرداد ۹۶
sidebar-ads

فروش توله سگهای بلژین مالینویز اصیل

فر وش تعداد محد ود ت وله سگهای بلژین مالین ویز اصیل از پدر و مادر استثنایی بسیار خ وش استیل و باه وش بسیار تربیت پذیر از نژاد سگ پلیس و نگهبان ت وانایی پرش تا ۸ متر نصف قیمت بازار تنها برای د وست داران این نژاد سگ بلژین بلژین فروشی بلژین اصیل بلژین قیمت مناسب فروش سگ نگهبان فروش سگ پلیس فروش سگ باهوش فروش سگ
 • شهر تهران
 • 09191617902
 • شنبه ۳۱ تیر ۹۶
sidebar-ads

فروش توله سگهای باژین مالینویز اصیل

فر وش تعداد محد ود ت وله سگهای بلژین مالین ویز اصیل از پدر و مادر استثنایی بسیار خ وش استیل و باه وش بسیار تربیت پذیر از نژاد سگ پلیس و نگهبان ت وانایی پرش تا ۸ متر نصف قیمت بازار تنها برای د وست داران این نژاد سگ بلژین بلژین فروشی بلژین اصیل بلژین قیمت مناسب فروش سگ نگهبان فروش سگ پلیس فروش سگ باهوش فروش سگ
 • شهر تهران
 • 09191617902
 • یکشنبه ۱ مرداد ۹۶
sidebar-ads

خدمات ویژه پرستاری بیمار دربیمارستان و منزل صددرصد گارانتی

ارتباط سریع با مرکز پرستاری ضربان: 22912330 - 22912475 88304698 - 88492021 - 33511798 - 33511871 - 44856240 - 44856347 - 77687412 - 77687426 ***پرستار و مراقبت و نگهداری از بیمار ، سالمند و ک ودک در منزل و بیمار د پرستار موسسه پرستاری خدمات پرستاری پرستار بیمارستان
 • شهر تهران
 • 09120741355
 • شنبه ۱۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

ماهرترین پرستاران کودک همراه با قرارداد رسمی

مرکز خدمات زنجیره ای م وسسه امداد پرستاران طپش به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 *** معتبرترین و بزرگترین مرکز ف وق حرفه ای درمان در منزل با مج وز و قرارداد رسمی در کش ور « دیپلماتیک » *** ا ولین مجری طراح و ابداع کننده خدمات پرستار پرستاری موسسه پرستاری خدمات پرستاری پرستار کودک
 • شهر تهران
 • 09102169484
 • شنبه ۲۴ تیر ۹۶
sidebar-ads

فروش انواع نژاد سگ نگهبان و تزئینی با قیمت مناسب به شرط اصالت

فر وش ان واع نژاد سگ نگهبان ( سراب افغان ژرمن شپرد ر وت وایلر گریدین هاسکی ... ) و ان واع نزاد سگ تزئینی ( شیتز و ، مالتیز ، لهاسا و ... ) نصف قیمت بازار به شرط اصالت و سلامت تماس و تلگرام ۰۹۱۹۱۶۱۷۹۰۲ ۰۹۳۵۸۱۴۵۵۶۹ سگ نگهبان فروش سگ نگهبان فروش سگ تزئینی سگ قیمت مناسب سگ سراب سگ افغان سگ جنگ خرید سگ نگهبان سگ
 • شهر تهران
 • ۰۹۱۹۱۶۱۷۹۰۲
 • یکشنبه ۱ مرداد ۹۶
sidebar-ads

آموزش تعمیرات ماکروفر

آم وزش سر ویس و تعمیر تخصصی ماکر و وی و، ماکر وفر، آ ون، ت وستر، سرخ کن: مایکر و وی و یا تندپز و یا به شکل واژه همگانی‌ شده ماکر وفر یکی از مهمترین اختراع‌های بزرگ قرن بیستم است. امر وزه با ت وجه به مدرنیزه شدن، ل وازم خانگی هم از این قاعده مستثآموزش تعمیر تخصصی ماکروویو دوره تعمیرآموزش ماکروفر دوره تعمیرات آموزش ماکروفر تعمیرآموزش ماکروفر تعم
 • شهر تهران
 • 09102148442
 • یکشنبه ۲۸ خرداد ۹۶