پزشکی سلامت و زیبایی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی پزشکی سلامت و زیبایی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با پزشکی سلامت و زیبایی
اگر شما هم در زمینه پزشکی سلامت و زیبایی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

کفش دیابتی و طبی


ت وصیه پزشکان به افراد دیابتی تهیه کفش دیابتی و کفش طبی مناسب برای این بیماران است، زیرا پاهای افراد دیابتی بسیار حساس هستند و ممکن است در ص ورت پ وشیدن کفش نامناسب دچار عارضه‌های گ وناگ ون ش وند. اگر شما به دیابت مبتلا هستید فرام وکفش دیابتی کفش طبی خرید کفش دیابتی خرید کفش طبی قیمت کفش دیابتی تولید کفش طبی ساخت کفش طبی ساخت
 • 09124622167
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

پروفسور کامران عدلی روانکاو و روانپزشک


مجرب ترین ف وق تخصص ر وان پزشکی پر وفس ور کامران عدلیر وانپزشک و ر وانکا و از دانشگاه هار وارد آمریکاعض و سابق هیئت های علمی دانشگاه های آمریکا و ایران و انجمن دانشمندان جن وب آمریکار وانپزشک ، ر وانکا و ، مشا وره خان وادروانپزشک و روانکاو بهترین دکتر روانشناس وروانکاو فوق تخصصروان پزشکی مجرب ترین روان پزشک ایران فو
 • 88772190 887
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

چشم پزشکی فوق تخصص چشم پزشکی اربیت جراحی ترمیمی چشم درمان بیماری های تیروئیدی چشمی


ف وق تخصص چشم پزشکی اربیت ،جراحی ترمیمی چشم ،درمان بیماری های تیر وئیدی چشمیدکتر علی صادقی طاری، چشم پزشک ،ف وق تخصص کاسه چشم و اربیت (ORBIT AND OCULOPLASTY) وت وم ورهای چشمی و شکستگی های کاسه چشم.چشم پزشک متخصص اربیت دکتر علی صادقی طا چشم پزشکی فوق تخصصی چشم پزشکی اربیت جراحی ترمیمی چشم درمان بیماری های چشمی عمل ترمیمی چشم
 • 09121037016
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

دفتر روانشناسی در غرب تهران دفترروانشناسی و مشاوره در غرب تهران روانشناسی در غرب تهران


دکتر باقری با مدارک عالیه و تجربه فرا وان در امر مشا وره .دفتر ر وانشناسی در غرب تهران ،دفتر ر وانشناسی و مشا ورهدر غرب تهران ،دفتر ر وانشناسی و مشا وره درغرب تهراندفتر ر وانشناسي و مشا وره خان واده در غرب تهران, ان واع ر وانشناسی ومشا وره خاندفتر روانشناسی در غرب تهران دفتر روانشناسی و مشاوره در غرب تهران انواع روانشناسی و مشاوره درغرب تهر
 • 09372717233
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مرکز ارزیابی شنوایی و سمعک ادیولوژی مرکز ارزیابی شنوایی در ساری مرکز سمعک در ساری


ادی ول وژی ساری با همکاری محمد منتظر ارائه دهنده کلیه خدمات شن وایی ،مرکز ارزیابی شن وایی و سمعک ویژه ن وزادان ، اطفال و بزرگسالان ساخت ان واع سمعک وتعمیرات سمعک - ا ولین لابرات ور ساخت سمعک و قالب سمعک - ساخت سمعک نامرئی - فر وش سمعک نامرمرکز ارزیابی شنوایی و سمعک ادیولوژی مرکز ارزیابی شنوایی در ساری مرکز سمعک در ساری ساخت سمعک نامرئی
 • 09125153438-
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مرکز شنوایی سنجی در مازندران ,ارزیابی شنوایی در مازندران,کلینیک شنوایی


مرکز شن وایی سنجی در مازندران ,ارزیابی شن وایی در مازندران,کلینیک شن وایی در مازندرانادی ول وژی ساری با همکاری محمد منتظر ارائه دهنده کلیه خدمات شن وایی ،مرکز ارزیابی شن وایی و سمعک ویژه ن وزادان ، اطفال و بزرگسالانساخت ان واع سمعک وتعمیرات مرکزارزیابی شنوایی در مازندران کلینیک شنوایی در مازندران مرکز شنوایی سنجی در ساری فروش سمعک در سار
 • 09111519172
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

لیپوماتیک و تزریق ژل و چربی


لیپ وماتیک جدیدترین ر وش تخلیه چربی از بدن با نتیجه‌ای کاملاً متفا وت و با ورنکردنی در مقایسه با سایر ر وش‌های تخلیه چربی مثل ساکشن یا لیپ ولیزر است. لیپ وماتیک ر وشی کاملاً سرپایی و بد ون نیاز به بیه وشی ب وده وحجم زیادی از چربی تلیپوماتیک لیپوماتیک بازو لیپوماتیک شکم لیپوماتیک باسن تزریق ژل صورت تزریق چربی باسن تزریق چربی صورت
 • 09382442551
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مجوز داروخانه فروش سهام بیمارستان و مراکز درمانی


خرید و فر وش سهام بیمارستانفر وش سهام زنان مرکز جراحی محد ود سهند تهرانیک سهم زنان(مجم وع سهام زنان 25 سهم) از مجم وع 200 سهم مرکز جراحی و کلینک تخصصی شبانه ر وزی سهند تهران واقع در خیابان شهید بهشتی(عباس آباد)،با قیمت مناسب واگذار می گ فروش سهام جراحی پلاستیک خرید سهام بیمارستان فروش سهام بیمارستان سهام بیمارستان سهم جراحی عمومی
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مجوز داروخانه فروش سهام بیمارستان و مراکز درمانی اجاره فروش مطب کلینک درمانگاه آزمایشگاه


فر وش مج وز ،پر وانه تاسیس رادی ول وژی تهران قابل ت وجه رادی ول وژیست ها،کارشناسان رادی ول وژی و شرکتهای خدمات بهداشتی درمانی مج وز رادی ول وژی دارای فرصت کافی وقابل تمدید ،قابل واگذاری به رادی ول وژیست ،کارشناسان رادی ول وژی و شرکتهای تعا ونی خد فروش مجوز رادیولوژی فروش سهام جراحی پلاستیک خرید سهام بیمارستان فروش سهام بیمارستان سهام بیمارس
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

خانه اکستنشن مو درکرج و تهران


 اگر برای زیبایی از اکستنشن م و استفاده می کنید، فارغ از اینکه م وهای شما کم پشت باشد یا پر پشت، اکستنشن م و راه حل مناسبی است.اکستنشن باعث می ش ود تا م وهای شما حجیم تر و پر تر به نظر برسد و بسته به اینکه چه م خانه اکستنشن خانه اکستنشن مو درکرج مرکز تخصصی اکستنشن مو درتهران اکستنشن مو درکرج اکستنشن مو درتهر
 • 09216321514
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

خریدو فروش دستگاههای لیزر دایود


خرید و فر وش دستگاه های لیزر دای ود diode ، دستگاه های لیزر الکس alex و دستگاه های لیزر اس اچ آر shrجمعی از مهندسین این شرکت آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی در ام ور خرید ، فر وش در ، آم وزش و پشتیبانی کلیه دستگاه های پزشکی در ام ور پخرید دستگاه لیزر خرید دستگاه لیزر دایود خرید دستگاه اس اچ ار خرید دستگاه دایود خرید دستگاه الکس قیمت
 • 09127744749
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

زیرانداز بیمار


زیر انداز بی اختیاری بیمار ابری سافت (ABRI-SOFT)آبنا (ABENA) ساخت دانمارک با قدرت جذب بالا، بهترین زیرانداز بی اختیاری بیمار در ار وپا می باشد. این محص ول ساخت کش ور دانمارک ب وده و دارای استانداردهای بین المللی است. ابعاد زیرانداز بیزیرانداز بیمار زیرانداز بی اختیاری زیرانداز بی اختیاری بیمار زیرانداز بیمار آبنا زیرانداز بی اختیاری
 • 09203189872
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

متخصص جراحی عمومی دکتر متخصص در جراحی های عمومی جراحی ترمیمی و زیبایی


دکتر یدالله داداشی متخصص جراحی عم ومیدرمان های عم ومیجراحی عم ومی (د جراحی ترمیمی و زیبایی )درمان ان واع بیماری های عم ومیجناب آقاي دكتر يدالله داداشي ، در مسابقات كشتي آزاد پيشكس وتان قهرماني استان تهران در سال 1389، مقام ا ول را كسب نممتخصص جراحی عمومی جراح ترمیمی بینی دکتر جراحی بینی دکتر جراح عمومی بیماری های عمومی و جراحی دکت
 • 09121726739
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

متخصص پوست مو زیبایی ،متخصص لیزردرمانی


دکتر نجم السادات عاطفی متخصص پ وست وم و و زیبایی،متخصص لیزر درمانی،عض و هیئت علمی دانشگاه تهران و ارایه دهنده خدمات:پ وست و م و،درمان ریزش م و،درمان ج وش،تزریق ژل و ب وتاکس،لیزردرمانی درمان والت های زیبایی و...میباشد. متخصص پوست ومو وزیبایی، متخصص لیزر درمانی پوست و مو درمان ریزش مو تزریق ژل و بوتاکس لیزردرمانی
 • 09123268646
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

متخصص قلب و عروق فوق تخصص در آنژیوپلاستی فوق تخصص قلب و عروق


متخصص قلب و عر وق ، ف وق تخصص در آنژی وپلاستی ، ف وق تخصص قلب و عر وقآقای دکتر سید علی متینی متخصص قلب و عر وق ف وق تخصص درفل وشیب ف وق تخصصی در اینتر ونشنال کاردی ول وژی(آنژی وپلاستی)آنژی وپلاستی ( Interventional cardiologist ) عض و انجمن قلبارفوق تخصص قلب و عروق فوق تخصص در آنژیوپلاستی بیمارستان مهر متخصص قلب بیمارستان مهر متخصص فلوشیپ فوق ت
 • 09121181363
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مرکز تخصصی تعمیر انواع سمعک در ساری مرکزتخصصی فروش انواع سمعک درساری


ادی ول وژی ساری مرکز تخصصی تعمیر ان واع سمعک در ساری،مرکزتخصصی فر وش ان واع سمعک درساری . کلیه ی خدمات این مرکزتعمیر و ساخت سمعک در ساری،مرکز ارزیابی سمعک ادی ول وژی و شن وایی در ساری،مرکز ارزیابی سمعک در ساری،مرکز تخصصی ساخت وتعمیر ان واعمرکز تخصصی تعمیر انواع سمعک در ساری مرکزتخصصی فروش انواع سمعک درساری مرکزتخصصی ساخت انواع سمعک درسار
 • 09125153438
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

قیمت پروتز چشم


ساخت پر وتز چشمی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت فقدان يا از دست دادن چشم مي‌‌ت واند به دلايل متعددي از جمله نقايص مادرزادي، ضربه و بدخيمي‌ها ر وي دهد که اين امر باعث نگراني و تنش در زندگي اجتماعي فرد مي‌مراکز ساخت پروتز چشمی در تهران قیمت پروتز چشم مصنوعی قیمت چشم مصنوعی خرید چشم مصنوعی قیمت پروتز چشم
 • 021-66426338
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

تیغ اصلاح سوپرلوکس DREAM سوئد اعطای نمایندگی انحصاری


آتیه تجارت آ وین نماینده انحصاری فر وش خ ودتراش (ژیلت)برند معتبر DREAM کش ور س وئددر ایران و خا ورمیانه میباشد.ژیلت س وپرل وکس دریم س وئد خ ودتراش حرفه ایبرند DREAM برندی س وپر ل وکس و بین المللی در سراسر دنیااز قدیمی ترین برندهای ت ولید و فر وفروش انواع تیغ اصلاح پخش عمده انواع تیغ اصلاح خرید تیغ ژیلت فروش ژیلت دریم آتیه تجارت آوین فروش
 • 09361218709
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

دندانپزشکی با بیمه در بلوار کشاورز


مرکز دندانپزشکی هاجر ضمن عقد قرارداد با بیمه تامین اجتماعی وبیمه سلامت جهت رفاه حال مراجعه کنندگان به یکی از مجهزترین مراکز دندانپزشکی در سطح کش ور ارتقاء که با همکاری تیم متخصص ومتعهد دانشگاهی آماده خدمت به شما عزیزان می باشند.درک دندانپزشکی بلوار کشاورز دندانپزشکی با بیمه دندانپزشکی در بلوار کشاورز دندانپزشکی درتهران
 • 09904491254
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

فروش انواع ویلچر برقی و ساده


فر وشگاه ره آم وز طب نماینده فر وش ان واع ویلچرهای برقی - فر وش ان واع ویلچر آلمانی- ویلچر تای وانی  ویلچر ایستا برقی و حرکتیقابلیت حرکت در حالت ایستاجهت سه ولت در دسترسی به ارتفاع بالاارتفاع تکیه گاه سر قابل تنظیمقابلیت حرکت برقفروش ویلچر آلمانی فروش ویلچر تایوانی  فروش ویلچر ایستا برقی فروش ویلچر حرکتی فروش ویلچر چینی فروش
 • 09121045178
 • پنجشنبه ۲ آذر ۹۶
sidebar-ads

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت ا ول پاسخگ ویی 24 ساعته ، بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران با مج وز رسمی از دانشگاه عل وم پزشکی، آم وزشگاه اختصاصی مرکز سلامت ا ول ، آماده اعزام مراقبین و پرستاران آم وزش دیده ب پرستاری در منزل پرستار در منزل خدمات امور منزل
 • شهر تهران
 • 09127145583
 • چهارشنبه ۱ آذر ۹۶
sidebar-ads

فروشگاه سپهریار فروش و اجاره تجهیزات پزشکی

فر وش و اجاره ان واع تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی،جراحی ، مصرفی ، آزمایشگاهی و ... با قیمت بسیار مناسب و ضمانت و پشتیبانی ق وی از قبیل: 1- تخت های بیمارستانی: ان واع تخت معاینه ان واع تخت بیمار ان واع تخت پ وست و م و ، دندان پزشکی ، تجهیزات پزشکی تخت بیمارستانی فروشگاه تجهیزات پزشکی قیمت تجهیزات پزشکی لیست تجهیزات بیمارستانی
 • شهر تهران
 • 09197212164
 • سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶
sidebar-ads

لوازم آرایشی و بهداشتی ارکیده

نماینده انحصاری ل وازم آرایشی و بهداشتی شرکت ارکیده ترکیه در ایران، گر وه رها ورد گستران ویرا می باشد.
 • شهر تهران
 • 0912694722
 • دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶
sidebar-ads

تولید کننده مدل های آموزشی دندانپزشکی

ت ولید کننده مدل های آم وزشی دندانپزشکی گر وه ت ولیدی صنعتی حاس بان ماندگار-ت ولید کننده مدل های آم وزش دندان پزشکی مدلهاي آم وزشي دندانپزشكي - هد فانت وم – هدفانت وم –كست – فك – لثه – بافت نرم – پري و – تك دندان تمريني – دندان تمريني – مدلهاي آموزشي دندانپزشكي هد فانتوم هدفانتوم كست كست تمريني پروتز كست پروتز فك آرتيكولاتور دندان
 • شهر تهران
 • 09387048797
 • چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶
sidebar-ads

شنوایی سنجی نجوا چابهار

سمعک های داخل گ وشی و پشت گ وشی و نامرئی از ن وع دیجیتال و ه وشمند. ارزیابی شن وایی ن وزادان و ک ودکان و بزرگسالان. ن وارگ وش برای تمامی سنین. ساخت قالب سمعک و قالب های ضد آب و ضد ص وت. شن وایی سنجی سمعک ن وارگ وش قالب باتری فروش انواع سمعک شنوایی سنجی نوزادان شنوایی سنجی کودکان و بزرگسالان نوار گوش قالب سمعک باتری
 • بندر چابهار
 • 09179404020
 • سه شنبه ۹ آبان ۹۶
sidebar-ads

تصفیه آب نیمه صنعتی آکواجوی مدل RO600

قابلیت ت ولید حداکثر 600 لیتر آب تصفیه شده در ساعت مجهز به پمپ تامین فشار مجهز به س وئیچ قطع فشار پایین(Low Pressure Switch) جهت محافظت از پمپ مجهز به س وئیچ فشار بالا (High Pressure Switch) جهت خام وش شدن پمپ به ص ورت ات وماتیک مجهز به تصفيه آب صنعتي دستگاه تصفيه آب دستگاه تصفيه آب آكواجوي آكواجوي آکواجوی مدل RO600 دستگاه آب نيمه ص
 • شهر اصفهان
 • 09122020544
 • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
sidebar-ads

فروشگاه سپهریار فروش و اجاره تجهیزات پزشکی

فر وش و اجاره ان واع تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی،جراحی ، مصرفی ، آزمایشگاهی و ... با قیمت بسیار مناسب و ضمانت و پشتیبانی ق وی از قبیل: 1- تخت های بیمارستانی: ان واع تخت معاینه ان واع تخت بیمار ان واع تخت پ وست و م و ، دندان پزشکی ،
 • شهر تهران
 • 09197212164
 • شنبه ۲۲ مهر ۹۶
sidebar-ads

ماساژ توسط ماساژور خانم فوق حرفه ای

ماساژ ت وسط خانم ف وق حرفه ای برای بان وان ت وسط سما مهد وی جهت هماهنگی با شماره تلفن09037604592 سما مهد وی تماس حاصل فرمایید
 • شهر تهران
 • 09037604592
 • چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶
sidebar-ads

استاد هیپنوتیزم را به منزل ببرید

ت ولید جلسات ص وتی و فایلهای اختصاصی خ ود هيپن وتيزم دستا ورد جديد م وسسه کاب وک برای ا ولین بار در ایران مي باشد که با استفاده از سخت افزار و نرم افزار هاي بر وز دنیا ت وانسته است با دریافت مشخصات شخصی شما و خ واسته ای ر وحی و جسمی تان فاي هیپنوتیزم خود هیپنوتیزم فایل اختصاصی خود هیپنوتیزم موسسه کابوک استاد آزاد استاد کابوک
 • شهر اصفهان
 • 09129253519
 • چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶
sidebar-ads

دمنوش های فروشگاه اینترنتی خرید ناب

فر وشگاه اینترنتی خرید ناب ت وانسته است با دریافت مج وز از وزارت بهداشت ایران و دریافت نماد اعتماد بعن وان فر وشگاه معتبر محص ولات سلامت مح ور ان واع دمن وش های طب سنتی را عرضه کند. برخی از محص ولات عرضه شده در این فر وشگاه مناسب برای هدیه د دمنوش دمنوش های سنتی فروشگاه اینترنتی خرید ناب
 • کرج
 • 09354526178
 • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶