استخدام و کاریابی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی استخدام و کاریابی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با استخدام و کاریابی
اگر شما هم در زمینه استخدام و کاریابی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

فروشنده پوشاک

با حداقل 2 سال سابقه کار در ح وزه فر وش پ وشاک کت و شل وار ترجیحا آقا خ وش برخ ورد و خ وش پ وش با ر وابط عم ومی بالا فعال و پرانرژی فروشنده پوشاک در مشهد
 • مشهد
 • 09143039086
 • شنبه ۲۳ بهمن ۹۵
sidebar-ads

استخدام تعدادی کارمند و کارشناس خانم حرفه ای مجرب و مسلط جهت مؤسسه معتبر

مؤسسه معتبر جهت کادر اداری خ ودبا شرایط ذیل استخدام مینماید: (بازاریابی یا فر وش نییییست) 1- مزایای حض ور : *** محیط کاملا پ ویا و د وستانه *** پرداخت به م وقع حق وق و پاداش *** بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر و آتیه *کارمند منشی کارشناس مشاور پاسخگو تلفن کارمند اداری کارمند آشنا به کامپیوتر منشی جوابگوی تلفن منشی پا
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶
sidebar-ads

اتوبار مطهری حمل بار و اثاثیه منزل

*****با بیمه نامه معتبر بار تا سقف دلخ واه و بارنامه رسمی د ولتی***** حمل اثاثیه منزل و مبلمان به وسیله کامی ونت های مخص وص اسباب کشی ، مسقف و VIP و کارگران متخصص اسباب کشی. تلفن:09114701055 حمل تخصصی ساید، ب وفه ، سر ویس خ واب ، پیااتوبار در رامسر باربری در رامسر اسباب کشی در رامسر حمل اثاثیه منزل در رامسر جابجایی بار در رامسر اسب
 • رامسر
 • 09114701055
 • دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵
sidebar-ads

اتوبار مطهری حمل بار و اثاثیه منزل

*****با بیمه نامه معتبر بار تا سقف دلخ واه و بارنامه رسمی د ولتی***** حمل اثاثیه منزل و مبلمان به وسیله کامی ونت های مخص وص اسباب کشی ، مسقف و VIP و کارگران متخصص اسباب کشی. تلفن:09114701055 حمل تخصصی ساید، ب وفه ، سر ویس خ واب ، پیااتوبار در رامسر باربری در رامسر اسباب کشی در رامسر حمل اثاثیه منزل در رامسر جابجایی بار در رامسر اسب
 • رامسر
 • 09114701055
 • دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵
sidebar-ads

تولید کننده افتابگیرتبلیغاتی

یکی از بهترین ر وش های تبلیغات که تاثیر بسزایی بر وی مخاطبین دارد و در همه جا قابل ر ویت است آفتابگیر تبلیغاتی شیشه ی جل و ماشین ها هستند که امر وزه زیاد مشاهده می کنیم. به این آفتابگیرهای تبلیغاتی ، آفتابگیر عینکی و یا سایه بان ماشین افتابگیر تبلیغاتی چاپ بر روی افتابگیر واردکننده افتابگیر
 • شهر تهران
 • 09121753655
 • چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵
sidebar-ads

استخدام بازاریاب سیار

گر وه مهندسی ایمن نیازمند تعدادی بازاریاب سیار ماهر ( خانم و آقا) در زمینه سیستمهای حفاظتی و امنیتی به ص ورت پاره وقت یا تمام وقت با حق وق و مزایای عالی می باشد. در ص ورت علاقمندی میت وانید با شماره 09130222024 تماس بگیرید و یا در قساستخدام، بازاریاب، استخدام اصفهان، استخدام بازاریاب، بازاریابی، فروش، مدیر بازاریابی، بازاریاب سیار،
 • شهر اصفهان
 • 09130222024
 • دوشنبه ۷ اسفند ۹۶
sidebar-ads

کمک حسابدار کارآموز تمام و قت پاره وقت

کمک حسابدار یا کارآم وز حسابداری جهت کار در شرکتها حداقل 3 ر وز در هفته با حق وق مکفیحسابدار کمک حسابدار حسابداری کارآموز حسابداری
 • شهر تهران
 • 09125332964
 • پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵
sidebar-ads

برنامه نویس

استخدام برنامه ن ویس تمتم وقت برای سایت سندباد استخدام برنامه نویس
 • شهر تهران
 • 09366969220
 • دوشنبه ۲۷ دی ۹۵
sidebar-ads

استخدام دانشجویان , محققان و فارغ التحصیلان دانشگاه

یک م وسسه پژ وهشی معتبر به منظ ور تکمیل کادر علمی خ ود از کلیه محققان، اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر به ص ورت پاره وقت دع وت به همکاری می نماید. زمینه های فعالیت: انجام پر وپ وزال و پایان نامه های ارشد و دکتری پر وژهاستخدام در اصفهان استخدام مهندس برق مهندس الکترونیک استخدام مدیریت مکانیک
 • شهر اصفهان
 • 09901772242
 • جمعه ۱۰ شهریور ۹۶
sidebar-ads

بازاریابی برای کلیه نمایندگی های و کارگزاری های بیمه سراسر کشور

بازاریابی برای کلیه نمایندگی های و کارگزاری های بیمه سراسر کش ور قابل ت وجه نمایندگان و کارگزاران بیمه کل کش ور بازاریابی و فر وش محص ولات خ ویش را به تیم حرفه ای ما بسپارید . دارای بیش از 200 بازاریاب فعال در کل کش ور امکان صد ور ر وزابازاریابی بیمه بازاریابی بیمه ی سراسری کشوری بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه مارکتینگ بازاریابی بیمه در کش
 • شهر تهران
 • 09224962701
 • چهارشنبه ۱ دی ۹۵