استخدام و کاریابی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی استخدام و کاریابی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با استخدام و کاریابی
اگر شما هم در زمینه استخدام و کاریابی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

چرخکارراسته دوزخانم جهت دوخت عروسک پولیشی درمنزل

به نعدادی خانم چرخکار مسلط به د وخت باچرخ راسته صنعتی جهت د وخت عر وسک درمنزل نیازمندیم دستمزد بص ورت کارمزدی میباشد ودرص ورت کاردرط ول ماه درآمد بالا بدست میا ورید. کاربص ورت دایمی است وچنانچه واقعا اهل کارباشید هرر وزسال برایتان کارد وخت چرخکارمسلط چرخ راسته صنعتی دوخت عروسک درمنزل دستمزد کارمزدی
 • شهر تهران
 • ۰۹۳۶۴۲۷۷۴۲۴_
 • دوشنبه ۲۹ شهریور ۹۵
sidebar-ads

آموزش رباتیک

م وسسه ما ت ولید کننده قطعات رباتیک و بازی های آم وزشی می باشد برای مشاهده محص ولات ما به سایت ما به آدرس www.chalik.net مراجعه بفرمایید. ما به منظ ور گسترش فعالیت خ ود در حال اعطای نمایندگی به افراد و گر وه های مختلف می باشیم. ت وجه داشرباتیک ، ربات دانش آموزی ، ربات برای کودکان
 • شهر تهران
 • 09211482334
 • سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵
sidebar-ads

استخدام مترجم و مدرس

به مترجمین و مدرسین کلیه زبان ها نیازمندیم در ص ورت تمایل می ت وانید رز ومه خ ود را به آدرس درج شده ارسال نمایید ghobyshavi@gmail.com استخدام مترجم کلیه زبان ها استخدام مدرسین کلیه زبان ها دارالترجمه پارسیس ترجمه رایگان دارالترجمه
 • شهر تهران
 • 09100112835
 • دوشنبه ۸ شهریور ۹۵
sidebar-ads

شرکت ماهان بافت کوشا استخدام همکار خانوم در سه ردیف شغلی

به تعدادی همکار خانم جهت همکاری در ردیف های شغلی زیر نیازمندیم .1- کارمند ام ور اداری2- کارمند ر وابط عم ومی و بازرگانی3 - کمک حسابدارهمراه با سر ویس ایاب و ذهاب
 • اراک
 • 09127607692
 • شنبه ۲۳ مرداد ۹۵
sidebar-ads

شرکت زرین حک

احتراما" به عرض مي رسانيم كه شركت ت وليدي تبليغاتي زرين حك به شماره ثبت 541 پس از22 سال تلاش مستمر و تجربه فرا وان ، با ت وجه به تكن ول وژي ر وز دنيا و هماهنگ شدن اين شركت به اين تكن ول وژي باپيشرفته ترين و پرسرعترين دتندیس - لوح - ساخت مهر
 • شیراز
 • 09127753602
 • سه شنبه ۵ مرداد ۹۵
sidebar-ads

دعوت به همکاري

آم وزشگاه فنی و حرفه ای رسانه از خانم ها و آقایان مسلط به طراحی، مدل سازی و رندرینگ سه بعدی در محیط های 3DS MAX - MAYA - Solid works - Rhino 3D جهت تدریس و انجام پر وزه های کاری دع وت به همکاری می نماید . ایمیل: rasaneh.tvt
 • اراک
 • 09181616100
 • یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵
sidebar-ads

همکاری در مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره

همکاری در مرکز خدمات ر وان شناختی و مشا وره مرکز خدمات مشا وره‌ای از کلیه کارشناسان با تجربه و ت وانمند (خانم و آقا) در همه زمینه های مرتبط دع وت به همکاری می‌نماید: - خدمات ر وانپزشکی، ر وان درمانی و مشا وره - مشا وره ازد واج و سازگاری ز و
 • شهر تهران
 • 09359959595
 • یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
sidebar-ads

فرصت شغلی (منشی، اپراتور کامپیوتر، بازاریاب و همکار هنری)

فرصت شغلی (منشی، اپرات ور کامپی وتر، بازاریاب و همکار هنری) دع وت به همکاری: 1- منشی (خانم) تمام وقت، جهت هماهنگی مراجعین مرکز مشا وره خان واده (ر وابط عم ومی بالا، ت وانایی پاسخگ ویی مناسب و آشنایی با کامپی وتر و تایپ) تماس: 09128090571 مح
 • شهر تهران
 • 09359959595
 • یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
sidebar-ads

پکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات (پکیج طلایی طراحی،اجرا و نظارت)

خانه تاسیسات (گر وه فرهنگی-آم وزشی مهندس رامین تابان) م وفقیت قاعده دارد... شر وع ثبت نام د وره: پکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات (پکیج طلایی طراحی،اجرا و نظارت) با وام آم وزشی و امکان استفاده از کارت هدیه تا پایان خرداد بهترین مسیر برایپکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات (پکیج طلایی طراحی،اجرا و نظارت)
 • شهر تهران
 • 09373443975
 • یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵
sidebar-ads

آموزش حرفه ای شیرینی پزی،آموزش شیرینی به روش قنادان،آموزشگاه شیرینی پزی میرداماد

آم وزش حرفه ای شیرینی پزی،آم وزش شیرینی به ر وش قنادان،آم وزشگاه شیرینی پزی میرداماد برای ا ولین بار در ایران ویژه ماه مبارک رمضان **********آم وزش یک ر وزه شیرینی های مخص وص ماه مبارک رمضان(ز ولبیا،بامیه،گ وش فیل و ...)**************برایآموزش حرفه ای شیرینی پزی آموزش شیرینی به روش قنادان آموزشگاه شیرینی پزی میرداماد آموزش انواع شیرینی
 • شهر تهران
 • .
 • یکشنبه ۲۴ بهمن ۹۵