منشی و کارمند اداری

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی منشی و کارمند اداری به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با منشی و کارمند اداری
اگر شما هم در زمینه منشی و کارمند اداری فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

استخدام ادمین مجرب تلگرام و اینستاگرام

م وسسه ای معتبر برای مدیریت و حض ور قدرتمند در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام ادمین حرفه ای ، پرانرژی و فعال با ت وانایی ایده های ن و و دانش فنی مرتبط ، با شرایط ذیل استخدام می نماید: -1 شرایط احراز : متعهد و منظم ، باه وش ، باا استخدام ادمین استخدام ادمین تلگرام استخدام ادمین اینستاگرام استخدام ادمین تلگرام و اینستاگرام اس
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • شنبه ۱۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

استخدام ادمین حرفه ای و فعال تلگرام و اینستاگرام

ادمین حرفه ای ، پرانرژی و فعال با ت وانایی ایده های ن و و دانش فنی مرتبط برای مدیریت و حض ور قدرتمند در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام برای م وسسه معتبر نیازمندیم. مهارت های م ورد نیاز: مسلط به اینترنت و شبکه های اجتماعی آشنایی ک استخدام ادمین استخدام ادمین تلگرام استخدام ادمین اینستاگرام استخدام ادمین تلگرام و اینستاگرام اس
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • شنبه ۱۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

استخدام تعدادی کارمند خانم حرفه ای مجرب و حرفه ای جهت مؤسسه معتبر

مؤسسه معتبر جهت کادر اداری خ ود با حق وق و مزایای عالی در محیطی صد در صد تضمینی و امن با شرایط ذیل استخدام مینماید: 2-شرایط احراز: ***ر وابط عم ومی و فن بیان ق وی،صب ور و خ وش برخ ورد،متعهد و منظم،باه وش و قدرت یادگیری سریع، باانگیزه و هد کارمند منشی کارشناس مشاور پاسخگو تلفن کارمند کارمند اداری کارمند آشنا به کامپیوتر کارمند پاسخگو تل
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
sidebar-ads

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم مجرب

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم مجرب ، مسلط و حرفه ای بار وابط عم ومی بالا و فن بیان ق وی برای پاسخگ ویی به تلفن و ارباب رج وع ، هماهنگی و پیگیری در م وسسه ای معتبر ح والی متر و فرد وسی نیازمندیم.(به هیچ وجه کار فر وش و بازاریابی نیست.) آ کارمند,منشی,کارشناس,مشاور,پاسخگو تلفن,کارمند,کارمند اداری,کارمند آشنا به کامپیوتر,کارمند پاسخگو تل
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
sidebar-ads

استخدام تعدادی کارمند خانم با روابط عمومی و فن بیان بالا

به تعدادی کارمند خانم مسلط به ام ور اداري با ر وابط عم ومي بالا و فن بيان ق وي جهت م وسسه معتبرح والي ميدان فرد وسي نيازمنديم. *************************امنیت محیط شغلی صد درصد م ورد تضمین میباشد.******************************* تهران- متر کارمند منشی کارشناس مشاور پاسخگو تلفن کارمند کارمند اداری کارمند آشنا به کامپیوتر کارمند پاسخگو تل
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
sidebar-ads

استخدام ادمین حرفه ای تلگرام و اینستاگرام

م وسسه ای معتبر برای مدیریت و حض ور قدرتمند در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام ادمین حرفه ای ، پرانرژی و فعال با ت وانایی ایده های ن و و دانش فنی مرتبط ، با شرایط ذیل استخدام می نماید: -1 شرایط احراز : متعهد و منظم ، باه وش ، باا استخدام ادمین استخدام ادمین تلگرام استخدام ادمین اینستاگرام استخدام ادمین تلگرام و اینستاگرام ا
 • شهر تهران
 • 09381027474
 • دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
sidebar-ads

شرکت ماهان بافت کوشا استخدام همکار خانوم در سه ردیف شغلی

به تعدادی همکار خانم جهت همکاری در ردیف های شغلی زیر نیازمندیم .1- کارمند ام ور اداری2- کارمند ر وابط عم ومی و بازرگانی3 - کمک حسابدارهمراه با سر ویس ایاب و ذهاب
 • اراک
 • 09127607692
 • شنبه ۲۳ مرداد ۹۵
sidebar-ads

همکاری در مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره

همکاری در مرکز خدمات ر وان شناختی و مشا وره مرکز خدمات مشا وره‌ای از کلیه کارشناسان با تجربه و ت وانمند (خانم و آقا) در همه زمینه های مرتبط دع وت به همکاری می‌نماید: - خدمات ر وانپزشکی، ر وان درمانی و مشا وره - مشا وره ازد واج و سازگاری ز و
 • شهر تهران
 • 09359959595
 • یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
sidebar-ads

فرصت شغلی (منشی، اپراتور کامپیوتر، بازاریاب و همکار هنری)

فرصت شغلی (منشی، اپرات ور کامپی وتر، بازاریاب و همکار هنری) دع وت به همکاری: 1- منشی (خانم) تمام وقت، جهت هماهنگی مراجعین مرکز مشا وره خان واده (ر وابط عم ومی بالا، ت وانایی پاسخگ ویی مناسب و آشنایی با کامپی وتر و تایپ) تماس: 09128090571 مح
 • شهر تهران
 • 09359959595
 • یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
sidebar-ads

استخدام منشی با شرایط عالی،استخدام منشی نیمه وقت،استخدام منشی تمام وقت

استخدام منشی تمام وقت،استخدام منشی با شرایط عالی،استخدام منشی نیمه وقت به یک خانم جهت کار در شرکت دانش پرچم ایران به ص ورت تمام وقت یا نیمه وقت با حق وق و مزایای عالی نیازمندیم شماره تماس-جناب یزدی 09190089020
 • شهر تهران
 • 09190089020
 • دوشنبه ۹ اسفند ۹۵