پزشکی بهداشت و درمان

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی پزشکی بهداشت و درمان به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با پزشکی بهداشت و درمان
اگر شما هم در زمینه پزشکی بهداشت و درمان فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

روانشناس بالینی

سید حسین م وس وی . ر وانشناس بالینی و مدرس دانشگاه کارشناس رادی و دنا یاس وج
 • یاسوج
 • 09357930066
 • شنبه ۱۸ آذر ۹۶
sidebar-ads

سمعک اشراق پیروزی افسریه

خدمات کلینیک ارزیابی شن وایی و سمعک اشراقارزیابی شن وای بزرگسالان و اطفالمشا وره رایگان سمعکاستفاده ازمایشی از سمعکتج ویز و تنظیم و تعمیر ان واع سمعکهای داخل گ وشی و نامرئی.پشت گ وشی.دیجیتال.ه وشمندطرف قرارداد با بانک سپه.صادرات و تجارتهمسمعک سمعک افسریه سمعک پیروزی سمعک در افسریه سمعک در پیروزی سمعک نامرئی کم شنوایی قیمت سمعک بیمه سمعک
 • شهر تهران
 • 09198375085
 • چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶
sidebar-ads

سسمک اشراق پیروزی افسریه

خدمات کلینیک ارزیابی شن وایی و سمعک اشراق ارزیابی شن وای بزرگسالان و اطفال مشا وره رایگان سمعک استفاده ازمایشی از سمعک تج ویز و تنظیم و تعمیر ان واع سمعکهای داخل گ وشی و نامرئی.پشت گ وشی.دیجیتال.ه وشمند طرف قرارداد با بانک سپه.صادرات و تج
 • شهر تهران
 • 09198375085
 • چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶
sidebar-ads

مراقب و پرستار از کودک و سالمند در منزل پارسیان مهرپرور

قابل ت وجه خانمها و آقایان نگهداری و مراقبت از سالمند و ک ودک در منازل بص ورت ر وزانه و شبانه ر وزی و مقطعی در تمامی مناطق تهران. امنیت شغلی، اشتغال ف وری. مرکز پارسیان مهرپر ور با بیش از 14 سال سابقه کار. با مج وز وزارت بهداشت، درمان
 • شهر تهران
 • 09303232559
 • سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶
sidebar-ads

وازكتومى بستن لوله مردان بدون تیغ جراحى

وازكت ومى (بستن ل وله مردان ) به ص ورت سرپايي وازكتومى در تبريز
 • تبریز
 • 09141167405
 • یکشنبه ۱۱ مهر ۹۵
sidebar-ads

پرستار سالمند در منزل

مرکز خدمات زنجیره ای م وسسه امداد پرستاران طپش به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 *** معتبرترین و بزرگترین مرکز ف وق حرفه ای درمان در منزل با مج وز و قرارداد رسمی در کش ور « دیپلماتیک » *** ا ولین مجری طراح و ابداع کننده خدمات شرکت پرستاری دفتر پرستاری موسسه پرستاری پرستار سالمند پرستار منزل خدمات پرستاری در منزل خدمات پزشکی
 • شهر تهران
 • 88863529
 • پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
sidebar-ads

پرستار بیمار در بیمارستان - پرايوت

مرکز خدمات زنجیره ای م وسسه امداد پرستاران طپش به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 *** معتبرترین و بزرگترین مرکز ف وق حرفه ای درمان در منزل با مج وز و قرارداد رسمی در کش ور « دیپلماتیک » *** ا ولین مجری طراح و ابداع کننده خدمات پرستار سالمند پرستار منزل خدمات پرستاری در منزل خدمات پزشکی پرستار نوزاد خدمات پرستاری پرستاربچه خدم
 • شهر تهران
 • 88863529
 • پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
sidebar-ads

پرستار کودک و نوزاد در منزل

پرستار ک ودک و ن وزاد در منزل مرکز خدمات زنجیره ای م وسسه امداد پرستاران طپش به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 *** معتبرترین و بزرگترین مرکز ف وق حرفه ای درمان در منزل با مج وز و قرارداد رسمی در کش ور « دیپلماتیک » *** ا ولینپرستار سالمند پرستار منزل خدمات پرستاری در منزل خدمات پزشکی پرستار نوزاد خدمات پرستاری پرستاربچه خدم
 • شهر تهران
 • 88863529
 • پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
sidebar-ads

پرستار سالمند- بیمار- کودک در منزل

مرکز خدمات زنجیره ای م وسسه امداد پرستاران طپش به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 *** معتبرترین و بزرگترین مرکز ف وق حرفه ای درمان در منزل با مج وز و قرارداد رسمی در کش ور « دیپلماتیک » *** ا ولین مجری طراح و ابداع کننده خدمشرکت پرستاری دفتر پرستاری موسسه پرستاری پرستار سالمند پرستار منزل خدمات پرستاری در منزل خدمات پزشکی
 • شهر تهران
 • 88863529
 • پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
sidebar-ads

اعزام پرستار سالمند به منزل - مرکز تدبیر

ارتباط سریع با کارشناسان ومشا ورین مرکز تدبیر : 88864523 - 88864526 - 22608373 - 22611800 - 33544772 - 33544773 - 77613871 - 77613881 - 44486578 - 44486582 - 66565163 - 66565175 *** مرکز شبانه ر وزی وچند منظ وره * تدبیر *با کسب مج و پرستاری درخانه مددیار در بیمارستان پرستاری کودک درمنزل پرستارمنزل اعزام پزشک پرستارکودک مرکزپرستاری
 • شهر تهران
 • 09102169484,
 • پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷