کارگر ساده و فنی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی کارگر ساده و فنی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با کارگر ساده و فنی
اگر شما هم در زمینه کارگر ساده و فنی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

150خانم وآقا کارخانه معتبر

150خانم وآقا کارخانه معتبر , 800الی990؛غذا،بیمه،سر ویس , اسلامشهر آدران چهاردانگه رباط کریم
 • شهر تهران
 • 55755872 - 5
 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۳
sidebar-ads

1 تا 800 / 1 میلیون ( فوری )

1 تا 800 / 1 میلی ون ( ف وری ) , نگهبان پارکبان BRT سرایدار , رست وران آبدارچی + جای خ واب آقا
 • شهر تهران
 • 09384373116
 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۳
sidebar-ads

تعدادی آقا جهت نگهبانیBRT

تعدادی آقا جهت نگهبانیBRT , خدمات شهرداری و رست ورانها , حق وق 700 تا 500 / 1 باجای خ واب
 • شهر تهران
 • 44255638 - 4
 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۳
sidebar-ads

نگهبان، کارگر ساده آقا

نگهبان، کارگر ساده آقا , باحق وق بالاف وری نیازمندیم
 • شهر تهران
 • 09019236032
 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۳
sidebar-ads

نگهبان،کارگرکارخانه آقا

نگهبان،کارگرکارخانه آقا , آمارگر وکارگر آقاافغانی بااجازه کار
 • شهر تهران
 • 09391066566-
 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۳
sidebar-ads

کارگر ماهر و نیمه ماهر

, کارگر ماهر و نیمه ماهر , MDF کار نیازمندیم , محد وده دلا وران
 • شهر تهران
 • 77896881 778
 • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

فلزکار کابینت

, فلزکار کابینت , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم
 • شهر تهران
 • 09124241083
 • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

کارگاهی در احمد آباد مستوفی

, کارگاهی در احمد آباد مست وفی , 1 - م ونتاژ کار کابینت , 2 - کرین کار 3 - کارگر ساده
 • شهر تهران
 • 56713366 567
 • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

به یک کابینت ساز ماهر

, به یک کابینت ساز ماهر , آقا نیازمندیم
 • شهر تهران
 • 09122484591
 • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶
sidebar-ads

برشکار و مونتاژ کار mdf

, برشکار و م ونتاژ کار mdf , کارگر ساده آقا ف وری نیازمندیم , باجای خ واب و غذا- منطقه پاکدشت
 • شهر تهران
 • 09124352502
 • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶