ایمنی ساختمان و اطفاء حريق

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی ایمنی ساختمان و اطفاء حريق به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با ایمنی ساختمان و اطفاء حريق
اگر شما هم در زمینه ایمنی ساختمان و اطفاء حريق فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

آموزش نصب اپراتور شیشه ای

یکی از د وره های آم وزش نصب درب های ات وماتیک و برقی آم وزش نصب درب شیشه ای یا همان آم وزش نصب اپرات ور شیشه ای است. اگر میخ واهید رشته نصب درب ات وماتیک را فراگیرید لازم است که اطلاعات فنی درباره درب های شیشه ای داشته باشید. برگزاری د ورآموزش نصب اپراتور شیشه ای نصب اپراتور شیشه ای آموزش تعمیر نصب اپراتور شیشه ای تعمیر نصب اپراتور شیشه
 • شهر تهران
 • 09102148442
 • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶
sidebar-ads

دزدگیر بیسیم پرلا PRELLA

سیستمهای جامع حفاظتی بیسیم و باسیم پرلا - مجم وعه کامل ان واع پانلهای دزدگیر بیسیم و با سیم ه وشمند وسخنگ و مجهز به تلفن کننده معم ولی وسیم کارتی من وی ص وتی –قابلیت کنترل از راه د ور وقابلیت برنامه ریزی ت وسط خط تلفن وم وبایل – شن ود
 • شهر تهران
 • 02188207611
 • یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶
sidebar-ads

سیستم اعلام حریق هورینگ استاندارد LPCB انگلستان

سیستم اعلام حریق ه ورینگ استاندارد LPCB انگلستان اکسیر فنا وری هنگام نماینده انحصاری سیستمهای جامع اعلام و اطفاء حریق HORING س وئد دارای استانداردهای LPCB انگلستان UL آمریکا و کانادا وEN ار وپا از کلیه همکاران و دست اندرکاران فر وش
 • شهر تهران
 • 02188207611
 • یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶
sidebar-ads

سیستمهای جامع اعلام حریق و نشت گاز پرلا

سیستمهای جامع اعلام حریق و نشت گاز پرلا دارای گ واهی انطباق با استاندارد ملی و استانداردEN از م وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ومرکز تحقیقات صنایع انف ورماتیک دارای استانداردهایCE , A-most, TOBY ( با پشتیبانی بیمه ایران ) د
 • شهر تهران
 • 02188207611
 • یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶
sidebar-ads

مشاور طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

مشا ور، طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق شرکت آتشگ ون – مشا ور، طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق شرکت آتشگ ون شرکت آتشگ ون با بکارگیری تکن ول وژی ر وز و با همکاری متخصصین داخلی در طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشا
 • شهر تهران
 • 09121173258
 • سه شنبه ۳ مرداد ۹۶
sidebar-ads

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته اتوماتیک FM200, CO2 و

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته ات وماتیک FM200, CO2 و ... سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته ات وماتیک FM200, CO2 و ... شرکت آتشگ ون با بیش از 20 سال تجربه مشا وره، طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق ات وماتیک و با ب
 • شهر تهران
 • 09121173258
 • سه شنبه ۳ مرداد ۹۶
sidebar-ads

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته شرکت آتشگ ون با حض ور مستمر در مشا وره، طراحی و ارائه خدمات در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء حریق ات وماتیک از تجربه و جایگاه ویژه ای برخ وردار است. از خدمات
 • شهر تهران
 • 09121173258
 • سه شنبه ۳ مرداد ۹۶
sidebar-ads

یستم های اعلام حریق متعارف کانونشنال و آدرسپذیر

یستم های اعلام حریق متعارف (کان ونشنال) و آدرسپذیر شرکت آتشگ ون با بکارگیری تکن ول وژی ر وز در طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی و در زمینه های ذیل آماده ارائه مشا وره، طراحی، نصب و راه اندازی می باشد. 1. طراحی، نصب و راه اندازی
 • شهر تهران
 • 09121173258
 • سه شنبه ۳ مرداد ۹۶
sidebar-ads

تجهیزات اتش نشانی شیلنگ اتش نشانی فایرباکس

شرکت ت وسعه تجهیز ایرسا تجهیزات حرفه ای آتش نشانی تجهیزات امداد و نجات فک،هیدر ولیک,کامبیت ول,پمپ بنزینی,پمپ ک وله ای,پمپ دستی فر وش اعلام حریق فر وش اطفا حریق ات وماتیک فر وش اطفا حریق دستی نصب اعلام حریق سر ویس نگهداری و پشتیبانی سیستم
 • شهر تهران
 • 09101996087
 • پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶
sidebar-ads

فروش و شارژ کپسول آتش نشانی

فر وش و شارژ کپس ول آتش نشانی ++دارای پر وانه تایید صلاحیت از وزارت کار و رفاه اجتماعی++ + یکسال گارانتی + حمل رایگان + برگزاری د وره آم وزش رایگان آتش نشانی ت وسط اساتید برتر آتش نشانی + ارایه گ واهینامه پایان د وره آم وزش آتش نشانی از
 • شهر تهران
 • 09123739345
 • چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵