فاکتور رسمی خدمات مالی فاکتور رسمی و کد اقتصادی ارائه فاکتوررسمی و کد اقتصادی

30578
فاکتور رسمی خدمات مالی فاکتور رسمی و کد اقتصادی ارائه فاکتوررسمی و کد اقتصادی
  • شهر تهران
  • تهران
  • تعداد بازدید : 24642
  • تاريخ انقضاء : ۳۰ آذر ۹۵
  • تاریخ بروزرسانی: شنبه, ۲۶ فروردین ۹۶
فاکتور رسمی و کد اقتصادی ، فاکتور رسمی ، کد اقتصادی ، ارائه فاکتوررسمی

ارائه کداقتصادی و ارزش افزوده

ارائه و صدور کارت بازرگانی

ارائه و صدور فاکتور رسمی

ارائه و صدور کد اقتصادی با ارزش افزوده

ارزش افزوده
صدور فاکتور رسمی به همراه گزارش فصلی از شرکت های معتبر و داری گواهینامه ارزش افزوده
تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل - تلفن و آدرس شرکتها واقعی بوده و اکثر آنها در حال انجام امور بازرگانی میباشند
لازم به توضیح است که ارائه خدمات از شرکتها و کارخانجات واقعی نیز محدود و مقدور میباشد.
اعزام حسابدار - پلمپ و تحریر دفاتر شرکتها انجام می پذیرد...

 

تصاویر این آگهی

نظر شما در مورد این آگهی چیست؟