خدمات هنری و فرهنگی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی خدمات هنری و فرهنگی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با خدمات هنری و فرهنگی
اگر شما هم در زمینه خدمات هنری و فرهنگی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

ترجمه عربی (رتبه 1 ارشد-دانشجوی دانشگاه تهران)

«ترجمه مت ون عربی به فارسی – ترجمه مت ون فارسی به عربی» ت وسط رتبه 1 کنک ور کارشناسی ارشد 1393 دانشج وی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران نرخ ترجمه (عم ومی و تخصّصی): 5,000 ت ومان شرایط کاری: - ملاک صفحه، 250 کلمه است. -ترجمه ، عربی ، فارسی ، ترجمه عربی ، ترجمه فارسی ، مترجم ، مترجم عربی ، مترجم فارسی ، متون ، متون عرب
 • شیراز
 • 09171393703
 • سه شنبه ۱۵ مهر ۹۳
sidebar-ads

ترجمه متون فرانسه و انگلیسی

ترجمه ان واع مت ون تخصصی و غیرتخصصی و رز ومه شما از فرانسه به فارسی ، انگلیسی به فارسی ، انگلیسی به فرانسه و بلعکس در اسرع وقت و قیمت مناسب ***جهت جل وگیری از ف وت وقت و محد ودیت مکانی دریافت فایل تص ویری مت ون شما از طریق ایمیل و ارسال
 • شهر اصفهان
 • 09131255351
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

مترجم فارسی به ترکی مقیم استانبول

مترجم زبان ترکی استانب ولی با تجربه کار دارای مدرک ت ومر(زبان ترکی)از دانشگاه استانب ول ترکیه ، و سابقه تدریس زبان ترکی استانب ولی کارشناس ارشد بازرگانی ، کارشناس صنعتی مترجم و راهنمای انجام کارهای اداری و تجاری فعالیت در نمایشگاههای
 • شهر تهران
 • 0090 531 605
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه متون ساده و تخصصی در زمینه پزشکی

ترجمه ی مت ون از ساده تا تخصصی ، مقالات و....‌‌‌‌‌برای شما در اسرع وقت بص ورت کاملا ر وان انجام خ واهد شد. قیمت: برای مت ون تخصصی کلمه ای ۶۵ت ومان همراه با تخفیف ویژه برای کسانی که از طریق این اگهی تماس بگیرند.
 • شهر تهران
 • 09128488472
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه زنده و همزمان زبان روسی به فارسی

ما بهتیرین همراه شما در مکاتبات ومشا وره ها ودر زمان عقد قرارداد های شما با همکاران ر وسی زبان شما هستیم . با همکاری بهترین همکاران ما از بهترین فرصت های خ ود استفاده کنید . - حض ور مترجمین ما ِ قبل و در هنگام عقد قراردادهای شما - ت
 • شهر زنجان
 • 09124671676
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه و چاپ تضمینی مقالات ISI

م وسسه عصر زبان دارای مج وز خدمات ترجمه از وزارت کار و ام ور اجتماعی (مج وز 11264287) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و م وسسات غیر تجاری ایران ( ثبت 231851) ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عض و انجمن زبان ایران(عض ویت
 • شهر تهران
 • 1900 553 091
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲
sidebar-ads

مترجم چینی در شمالغرب کشور بهمن ناصری

مترجم زبان چینی----مترجم همراه در سفر ها و مسافرت های بازرگانی و تجاری - نمایشگاهی و غیره به چین آماده همکاری با تجار محترم جهت همراهی در سفر و در نمایشگاه های بین المللی و بازدید از کارخانه به عن وان مترجم همراه (همکاری با شرکتها و
 • تبریز
 • 09147760142-
 • دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۳
sidebar-ads

ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و بالعکس

ترجمه کلیه مت ون بازرگانی از ترکی استانب ولی به فارسی و بالعکس و انجام ام ور مکاتباتی ، مشا وره و ترجمه همزمان مکالمات با تجربه 10 سال زندگی در ترکیه-آماده همکاری با شرکتها بص ورت نیمه وقت و یا تمام وقت و همراهی در سفرهای تجاری ترکیه
 • شهر تهران
 • 09123949256
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه متون هنری ، علوم انسانی و عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی در زمینه¬ گرایش¬های هنری ، عل وم انسانی و سایر مت ون عم ومی در اسرع وقت
 • شهر تهران
 • 09155214553
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲
sidebar-ads

پایان نامه حسابداری

تیم تخصصی آمارکده خدمات زیر را برای دانشج ویان رشته حسابداری ارائه می کند: 1- مشا وره و تهیه و تنظیم پایان نامه های حسابداری در سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری 2- تهیه مقالات ر وز برای چاپ در نشریات داخلی و خارجی 3- تجزیه و تحلی
 • تبریز
 • 09146622440
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲