خدمات هنری و فرهنگی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی خدمات هنری و فرهنگی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با خدمات هنری و فرهنگی
اگر شما هم در زمینه خدمات هنری و فرهنگی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

سازنده سازه های بادی


ت ولید کننده ، وارد کننده ، تامین کننده و ت وزیع کننده کلیه تجهیزات مهد ک ودک ، خانه بازی و مینی پارک اعم از: ان واع ترامپ ولین های خانگی ، صنعتی ، مهدک ودکی ، آپارتمانی ، باشگاهی و ... ان واع سازه های بادی مانند قصر بادی ، استخر ت وپ باد سازه بادی
 • 09021731489
 • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷
sidebar-ads

بنیاد بین المللی عاشورا


«بنیاد بین‌المللی عاش ورا» مؤسسه‌ای غیر د ولتی و غیر انتفاعی است که به منظ ور گسترش فرهنگ حیات‌بخش و حماسه‌آفرین عاش ورا و ایجاد جریان مستمر و پ ویا در ح وزۀ بسط و گسترش سیرۀ حضرت امام حسین (ع) و زنده نگه بنیاد عاشورا
 • ۹۸۲۱۶۶۹۴۰۱۷۰
 • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷
sidebar-ads

ترجمه ص 2000تومان ، تایپ ص 250 تومان

انتشارات دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران آماده خدمت رسانی در ام ور ذیل با بهترین و بالاترین کیفیت تایپ تایپ و ترجمه ترجمه مت ون تخصصی ترجمه مت ون عم ومی ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه قارسی به انگلیسی ترجمه فارسی به زبانهای ر وسی ، فر
 • شهر تهران
 • 09364100878
 • شنبه ۷ دی ۹۲
sidebar-ads

مترجم همزمان زبان انگلیسی حضوری و شفاهی

مترجم همزمان انگلیسی جهت همراهی میهمان خارجی شما و انجام ام وری از قبیل استقبال و همراهی میهمانان در ط ول د وران اقامت و بدرقه آنها . مترجم همراه سفرهای تجاری و بازرگانی مترجم همزمان شفاهی و حض وری ( دیلماج ) زبان انگلیسی مترجم همز
 • شهر تهران
 • 09124164232
 • جمعه ۶ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه متون فنی و مهندسی

ترجمه مت ون مهندسی و تخصصی ت وسط مهندس رشته الکتر ونیک. ترجمه مت ون دانشگاهی . تحقیقات دانشج ویی و دانش آم وزی. ترجمه ، تصحیح و ویرایش مت ون تخصصی شما. مهندس امیر : 22978419 همراه : 09356248836 vatantabligh@gmail.com
 • شهر تهران
 • 09356248836
 • جمعه ۶ دی ۹۲
sidebar-ads

hd.ie1980@gmail.com

ترجمه زبان انگلیسی مترجمی همزمان ترجمه کلیه مکاتبات و اسناد ترجمه کلیه مت ون حق وقی ، زبان انگلیسی ترجمه کاتال وگ ترجمه ترجمه ف وری ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه متن انلاین ترجمه عربی به فارسی ترجمه متن فارسی به انگلیسی ترجمه انلاین ان
 • شهر تهران
 • 09198585662
 • جمعه ۶ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه عربی (رتبه 1 ارشد-دانشجوی دانشگاه تهران)

«ترجمه مت ون عربی به فارسی – ترجمه مت ون فارسی به عربی» ت وسط رتبه 1 کنک ور کارشناسی ارشد 1393 دانشج وی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران نرخ ترجمه (عم ومی و تخصّصی): 5,000 ت ومان شرایط کاری: - ملاک صفحه، 250 کلمه است. -ترجمه ، عربی ، فارسی ، ترجمه عربی ، ترجمه فارسی ، مترجم ، مترجم عربی ، مترجم فارسی ، متون ، متون عرب
 • شیراز
 • 09171393703
 • سه شنبه ۱۵ مهر ۹۳
sidebar-ads

ترجمه متون فرانسه و انگلیسی

ترجمه ان واع مت ون تخصصی و غیرتخصصی و رز ومه شما از فرانسه به فارسی ، انگلیسی به فارسی ، انگلیسی به فرانسه و بلعکس در اسرع وقت و قیمت مناسب ***جهت جل وگیری از ف وت وقت و محد ودیت مکانی دریافت فایل تص ویری مت ون شما از طریق ایمیل و ارسال
 • شهر اصفهان
 • 09131255351
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

مترجم فارسی به ترکی مقیم استانبول

مترجم زبان ترکی استانب ولی با تجربه کار دارای مدرک ت ومر(زبان ترکی)از دانشگاه استانب ول ترکیه ، و سابقه تدریس زبان ترکی استانب ولی کارشناس ارشد بازرگانی ، کارشناس صنعتی مترجم و راهنمای انجام کارهای اداری و تجاری فعالیت در نمایشگاههای
 • شهر تهران
 • 0090 531 605
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه متون ساده و تخصصی در زمینه پزشکی

ترجمه ی مت ون از ساده تا تخصصی ، مقالات و....‌‌‌‌‌برای شما در اسرع وقت بص ورت کاملا ر وان انجام خ واهد شد. قیمت: برای مت ون تخصصی کلمه ای ۶۵ت ومان همراه با تخفیف ویژه برای کسانی که از طریق این اگهی تماس بگیرند.
 • شهر تهران
 • 09128488472
 • پنجشنبه ۵ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه زنده و همزمان زبان روسی به فارسی

ما بهتیرین همراه شما در مکاتبات ومشا وره ها ودر زمان عقد قرارداد های شما با همکاران ر وسی زبان شما هستیم . با همکاری بهترین همکاران ما از بهترین فرصت های خ ود استفاده کنید . - حض ور مترجمین ما ِ قبل و در هنگام عقد قراردادهای شما - ت
 • شهر زنجان
 • 09124671676
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲
sidebar-ads

ترجمه و چاپ تضمینی مقالات ISI

م وسسه عصر زبان دارای مج وز خدمات ترجمه از وزارت کار و ام ور اجتماعی (مج وز 11264287) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و م وسسات غیر تجاری ایران ( ثبت 231851) ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عض و انجمن زبان ایران(عض ویت
 • شهر تهران
 • 1900 553 091
 • چهارشنبه ۴ دی ۹۲