رستوران و فست فود

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی رستوران و فست فود به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با رستوران و فست فود
اگر شما هم در زمینه رستوران و فست فود فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

نان پوراتوس

نان  نان پوراتوس نان
 • شهر تهران
 • 09210758517
 • دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷
sidebar-ads

دوره آموزش فست فود توسط IRANHFC

د وره آم وزش فست ف ود ت وسط IRANHFC گر وه IRANHFC (متخصص در تجهیز و راه اندازی فست ف ود و کافی شاپ) کلاسهای آم وزش فست ف ود برگزار میکند: کارگاه آم وزشی فست ف ود: - آم وزش ان واع پیتزا - آم وزش ان واع برگر - آم وزش س وخاری - آم وزش ان واع سس - آم
 • شهر تهران
 • 02122879371
 • شنبه ۱ دی ۹۷
sidebar-ads

راه اندازی رستوران در سراسر ایران

راه اندازی رست وران در سراسر ایران - خدمات راه اندازی رست وران از ابتدا تا انتها - فر وش تجهیزات آشپزخانه صنعتی - فر وش تجهیزات رست وران - راه اندازی رست وران ایتالیایی و رست وران ملل مهندس عباس حسینی 09126011937 emba.hosseini@gmail.co
 • شهر تهران
 • 09126011937
 • سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷
sidebar-ads

راه اندازی فست فود

راه اندازی فست ف ود - مشا وره راه اندازی فست ف ود - تهیه طرح راه اندازی فست ف ود - طراحی دک وراسی ون داخلی فست ف ود - اجرای دک وراسی ون داخلی فست ف ود - فر وش تجهیزات آشپزخانه فست ف ود - نصب تجهیزات آشپزخانه فست ف ود - آم وزش بهره برداری از تجراه اندازی فست فود
 • شهر تهران
 • 09126011937
 • پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷
sidebar-ads

راه اندازی فست فود و فروش تجهیزات فست فود

راه اندازی فست ف ود و فر وش تجهیزات فست ف ود - مشا وره جهت راه اندازی فست ف ود - راه اندازی فست ف ود از صفر تا صد - فر وش تجهیزات آشپزخانه فست ف ود - طراحی دک وراسی ون داخلی فست ف ود - اجرای دک وراسی ون داخلی فست ف ود - طراحی من وی غذای فست ف ود
 • شهر تهران
 • 09126011937
 • چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷
sidebar-ads

فروش تجهیزات آشپزخانه فست فود

فر وش تجهیزات آشپزخانه فست ف ود یکی از آیتمهای کلیدی در راه اندازی فست ف ود خرید تجهیزات فست ف ود است که از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می‌باشد، تجهیزات فست ف ود باید مناسب با نیاز شما باشد و ت وانایی پاسخگ ویی در ا وج فر وش را داشته و در عی
 • شهر تهران
 • 09126011937
 • پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷
sidebar-ads

راه اندازی فست فود کوچک

راه اندازی فست ف ود ک وچک گر وه تخصصی راه اندازی فست ف ود (IRANHFC) با ارائه خدمات ن وین در جهت ت وسعه صنعت غذای سالم بر پایه دانش آکادمیک و تجربه سالهای متمادی در این حرفه و اجرای پر وژه‌های م وفق در سراسر کش ور، A تا Z پر وژه‌های راه اند
 • شهر تهران
 • 09126011937
 • جمعه ۲۹ تیر ۹۷
sidebar-ads

جای سیخ استیل چرخ دار

جای سیخ استیل جای سیخ جزء تجهیزات رست وران و تجهیزات کبابی می باشد که برای قرار دادن سیخ های کثیف و تمیز م ورد استفاده قرار می گیرد. جنس جای سیخ صنعتی از ن وع استیل ضخیم می باشد . و در قسمت کف آن از پلی اتیلن استفاده می ش ود تا از س ورا جاسیخی جای سیخ استیل جای سیخ رستوران جای سیخ صنعتی جای سیخ کبابی جای سیخ چرخ دار قیمت جاسیخ
 • اهواز
 • 09191533498
 • دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷
sidebar-ads

تنور کبابی و رستوران

تن ور نان تن ور نان صنعتی جزء تجهیزات رست وران و تجهیزات کبابی ها م ورد استفاده قرار می گیرد. تن ورنان صنعتی در کبابی ها برای ارائه نان داغ به مشتری استفاده می ش ود.که به ص ورت متحرک می باشد. تن ور نان دارای چرخ ب وده تا در ص ورت لز وم قابل نمایندگی فروش تنور نان نمایندگی تنور نان کبابی نمایندگی تنور نان رستوران تنور نان تنور نان صنعتی ت
 • مشهد
 • 09191533498
 • دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷
sidebar-ads

رستوران و کافه زیبای انارستان اصفهان

رست وران و کافه زیبای انارستان اصفهان ان واع غذاهای فرنگی و ایرانی و کافه دارای اتاق ت ولد با طراحی خاص و زیبا همراه با پارکینگ و پیک رایگان در محد وده بهترین خاطره را در بهترین ر وز با انارستان تجربه کنید هماهنگی جهت رزر و و اطلاعات
 • شهر اصفهان
 • 09132842799
 • شنبه ۵ اسفند ۹۶