توضیحات: خواهشمند است به هنگام پرداخت به قوانین ذیل توجه فرمایید
1 مبلغ وارد شده به ریال می باشد
2 در صورت دارا بودن شماره آگهی - آنرا وارد کنید
3 در صورت ناموفق بودن تراکنش لازم به تماس با وب سایت نیست - مبلغ به طور خودکار عودت می شود
4 سعی کنید مشخصات را کامل پر کنید
5 بعد از اتمام فاکتور را ذخیره کنید

پرداخت آنلاین